Contact

Heeft u vragen? Neem dan snel contact op!

Stuur gemakkelijk een mail naar: info@vvdvol.nl
We zullen dan snel contact met u opnemen.

Trainingen

Wedstrijd locatie

VolleybalVereniging Door Vrienden Opgericht Lent
Bezoekadres: Laauwikstraat 5, 6663  CB Nijmegen
Postadres: Zwanenveld 8344, 6538 TK Nijmegen

KvK inschrijvingsnummer: 40120557
Rekeningnummer: NL68 INGB  0002 1543 30

Bestuur:
B Klein, voorzitter
M Mairer-Wesseling, penningmeester
L van den Heuvel, secretaris
L Derksen, algemeen lid + wedstrijdsecretariaat